Our Background

ถุงนมแม่ Breast milk storage bag © 2013 

​​Babylivewell: ของสำหรับแม่และเด็กที่เดียวครบ

    ร้าน Babylivewell เกิดขึ้นมาจากความหลงไหลและความสนใจเกี่ยวกับของเล่นและของใช้ของเด็ก เพราะเราเชื่อว่าการที่จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี ต้องมาจากองค์ประกอบรอบตัวของเด็ก บวกกับคนรอบข้างเองก็อยากให้ช่วยหาซื้อสินค้าที่เราแนะนำมาให้ ทำให้เราตัดสินใจเปิดร้านค้า โดยมุ่งหวังที่จะเป็นแหล่งให้ความรู้ความเข้าใจ และเป็นแหล่งในการคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาย่อมเยาสำหรับคุณแม่และผู้ที่สนใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก
    นอกจากนี้ร้าน Babylivewell ได้นำระบบบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพตั้งแต่การคัดเลือกแหล่งผู้ผลิตสินค้า  คุณสมบัติของสินค้า รวมถึงการจัดเก็บและขนส่งโดยมีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าในทุกขั้นตอน คุณลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าลูกหลานของท่านจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย เติบโตขึ้นอย่างแข็งแรง
เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความไว้วางใจจากคุณแม่ ให้ได้เป็นช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อยที่รักของท่าน